Wonderwoud is één van de vier groenpolen van Gent. In dit wondere woud laten we de natuur spontaan ontwikkelen en staan verwondering en beleving centraal. De hoge zandbergen, het groeiende bos en het vele water bepalen waar je kan komen en waar iets te beleven valt. In het wild groeiende bos verstoppen we bijzondere ‘woudnestjes’, onverwachte spelmogelijkheden, talrijke belevingsplekjes en een verrassende uitkijktoren van waaruit je de 3 torens van Gent kan zien!

Het Wonderwoud komt op de locatie van het Oud Vliegveld nabij Oostakker en Lochristi. De afstand tot het centrum van Gent is in vogelvlucht 7 kilometer. De dorpskern van Lochristi ligt op wandelafstand. De toekomstige groenpool wordt 250 voetbalvelden (ca. 200 hectare) groot en wordt vanaf 2023 in verschillende fases gerealiseerd.

De werken van fase 1 zijn volop aan de gang. Hou onze website in de gaten voor de tweede werfwandeling.

Agentschap Natuur & Bos - Vlaanderen is Natuur

Wonderwoud

Speelwoud

Vogelvlucht

Ontwikkelingsvisie

Wat gesloten is, wordt open; wat vlak is hobbelig. De grote plas ondergaat een gedaantewisseling. Wat gecreëerd is door mensen wordt voortaan overgelaten aan de grilligheden van de natuur. Het ontwerp voor deze groenpool speelt in op het reliëf, het water, het zand en de spontane natuurontwikkeling in het gebied. Het plan voor de groenpool maakt van de opgehoogde landingsbanen van het ‘Oud Vliegveld’ een dichtbegroeid ‘Wonderwoud’ met verborgen plekken, waterrijke natuur en speelse routes. Net daarbuiten wordt open ruimte voorzien waarin plaats is voor landbouw, begroeide grachten en kleine bosjes. Het contrast tussen de open ruimte buiten en het dichte bos binnenin, maakt het Wonderwoud tot een bijzondere natuurbelevenis.

! NOG EVEN WACHTEN !

De plek waar het Wonderwoud zal groeien is op vandaag nog niet toegankelijk. Met veel enthousiasme wordt aan de visie en de uitvoeringsplannen gewerkt, zodat met de bouw van het Wonderwoud gestart kan worden in 2023.

Nieuws

Wonderteam

Het Wonderwoud wordt gebouwd in opdracht van Natuur en Bos in samenwerking met de Stad Gent en de gemeente Lochristi.

Praktisch

De toekomstige groenpool wordt vanaf 2023 in verschillende fases gerealiseerd. Tot die tijd is het niet toegelaten om het gebied te betreden. Natuur en Bos voorziet meerdere momenten in het planproces om het gebied te ontdekken. Tijdens deze groensafari’s kan je onder begeleiding een deel van het gebied bezoeken. De bezoekdata worden via de website en andere kanalen aangekondigd. Wil je toch wat sfeerbeelden zien, klik dan zeker door naar onze instagram pagina!

Indien je vragen hebt over het Wonderwoud kan je contact opnemen met Natuur en Bos.