Het inrichtingsplan fase 1 is klaar !

De deelgebieden noordwestelijke arm, zuidwestelijke arm en militair domein vormen samen het gebied dat in fase 1 zal worden ontwikkeld. Voor dit gebied is het inrichtingsplan nu klaar. Het inrichtingsplan is een gedetailleerd ontwerpplan dat verder bouwt op de visie voor de totale groenpool. De deelkaarten uit het globaal landschapsplan zijn dan ook verder uitgewerkt: thematische kaartlagen zoals natuur, water, infrastructuur en beheer zijn doorvertaald naar concrete afmetingen, oppervlaktes, soorten, materialen, constructiemethodes, grondverzet enz.

De finalisatie van het inrichtingsplan is een grote stap richting realisatie van de groenpool en dient als basis voor de volgende stappen richting realisatie: de vergunningsaanvraag en het samenstellen van het aanbestedingsdossier. Via onze kanalen houden we jullie verder op de hoogte.