Globaal landschapsontwerp is klaar !

Geen plan zonder visie over het grotere geheel. De ontwerpers hebben na vele gesprekken met alle verschillende partners een sterke inhoudelijke ontwikkelingsvisie uitgewerkt voor de groenpool. De visie legt de uitgangspunten en krachtlijnen van de ontwikkeling en het globaal landschapsontwerp vast in een vuistdik rapport. Het rapport doet uitspraken over de bereikbaarheid, het water, de natuur en het beheer, het programma, de concrete invulling en de bijzonderheden van het Wonderwoud. De globale ontwikkelingsvisie doet ook uitspraak over welke delen in Fase 1 kunnen worden ontwikkeld. Het betreft het noordwestelijke en zuidwestelijke deel van de groenpool, inclusief het Militair Domein.