Fauna x flora

Het  ‘Wonderwoud’ groeit

In het Wonderwoud wordt bijna niets aangeplant. Het is de natuur die dirigeert en zich spontaan ontwikkelt. Onderstussen zijn sommige berken en wilgen al stevig gegroeid. Samen met bloemenrijke ruigten en graslanden vormen ze stilaan een leuk gevarieerd bos. Het Wonderwoud zal bestaan uit droog loofbos, moerasbos, een verscheidenheid aan open zandige en grazige plekken en talrijke grote en kleine plassen. Het reliëf van het terrein en de bijzondere waterhuishouding bieden een bijzondere plek aan vele planten en dieren. Deze unieke situatie geeft kansen aan soorten die het elders moeilijk hebben, zoals de oeverzwaluw en de ijsvogel. Door specifieke ingrepen versterken de architecturale elementen dit bijzonder natuurlijk systeem. Zo worden in de uitkijktoren nestgaten voorzien voor o.a. oeverzwaluwen!