Mens x natuur

In de groenpool wordt veel ruimte gemaakt voor zachte recreatie. Er komen een speelbos, bijzondere ‘woudnestjes’ en een uitkijktoren. Van daaruit kan je het landschap verkennen of vogels spotten. Verder kan je er ook wandelen, fietsen, lezen of gewoon genieten van de ‘wonderlijke’ natuur.

Omdat sommige dieren in alle rust moeten kunnen leven, worden bepaalde delen in de groenpool ontoegankelijk voor bezoekers. Dat zal duidelijk worden aangeduid. In bepaalde zones worden ook grote grazers ingezet voor het beheer van de natuur. Op de hoge dijk rond het Wonderwoud wordt een beheer met schapen voorzien, in het centrale deel wordt een gemengde begrazing voorzien met zelfredzame runderen en paarden.