Start openbaar onderzoek

Op basis van het definitieve inrichtingsplan voor fase 1 werd een omgevingsvergunningsdossier aangemaakt en ingediend bij de vergunningsverlenende overheid, in dit geval de provincie Oost-Vlaanderen. Het dossier werd intussen volledig en ontvankelijk verklaard.

In het kader van deze vergunningsaanvraag organiseren de betrokken gemeenten, Lochristi en Gent, een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek kan het dossier gedurende 30 dagen ingekeken worden en kan iedereen opmerkingen en/of bezwaren meedelen. Het openbaar onderzoek start op maandag 19 september 2022 en loopt t.e.m. 18 oktober 2022.

Voor het digitaal inkijken van de plannen en de procedure voor het formuleren van bezwaren, kan je best de projectwebsite van de stad Gent raadplegen.